TIPS - OMKÖRNING

Omkörning på gång?

Varför behöver omkörning ett eget kapitel?

Jo, därför att det är nog det svåraste i draget. Här ska hunden växla från att "jaga" framförvarande, till att lyda dej, passera ekipaget och fortsätta springa helst i samma fart. Alternativt att ni blir omkörda av någon annan.

Hur ska jag tänka?

Först av allt – din hund måste veta vad som förväntas - den måste vilja springa till "målet", läs mer under kapitlet motivation. Sedan skadar det inte om den vet vad Nej betyder. När du kommer ikapp eller blir omkörd av ett annat ekipage så bör du säga bestämt "Nej" om din hund vill fram och hälsa. Att möta hundar kan du träna på många andra ställen än i dragspåret, ta chansen! Det är mycket enklare att träna när man har skor på fötterna. 

Exempel på hur det ser ut i spåret när man tränar:

Schäfern kommer ikapp vorstehn. Schäferföraren ropar ur spår (eller något annat begripligt) i god tid. Vorstehåkaren bromsar in, går in till sidan och halar in sin hund så att den lämnar fritt spår. Även Schäferåkaren tar in sin hund så att möjligheten att dom ska kunna nå varandra är minimal. Vorstehåkaren håller sig så tyst som möjligt och Schäferåkaren försöker få sin hund att passera och sedan med glada tillrop få den att fortsätta springa. Vorstehåkaren bör lämna så stor lucka att han ser att schäfern börjar dra ordentligt igen.

Om det skulle visa sig att schäfern mot förmodan inte vill fortsätta dra efter upprepade påmaningar så kan ju schäferföraren stanna och få vorstehåkaren att prova köra om. Vill ingen av hundarna gå först så bestämmer förarna vem som ska få den tunga uppgiften att åka själv med en lite oinspirerad hund, den andre föraren väntar ett par minuter och kör sedan för fullt igen.

Undvik att "kompisköra", hundarna lär sig snabbt att det är kul att gå i flock och därmed blir omkörningarna svåra att genomföra.

Om man har hittat rätt motivation för hunden (tex. en belöning i målet) ska man givetvis använda den för att motivera hunden att passera utan att fundera så mycket.

Om din hund är obrydd i omkörningar (springer först och bryr sig inte om andra hundar) då ska du inte nöta på med omkörningsträning.

Kom ihåg - håll hunden i kort lina så att den inte får chansen att hitta på bus!